Segueix-nos F Y T R

Una comissaria de la Policia espanyola es nega a expedir el DNI a un ciutadà perquè té el certificat de naixement en català

|

La comissaria de la Policia espanyola de Paterna (Horta Nord, País Valencià) es va negar a expedir el primer DNI d'un ciutadà perquè el certificat de naixement era en català. Davant de la negació, la víctima es va veure obligada a acudir de nou al registre civil per a demanar la mateixa documentació, però en castellà, ja que d'una altra manera li denegaven el tràmit. Per això, la Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia administrativa per a obrir un procediment sancionador a l'agent que no va respectar els drets lingüístics del ciutadà.

L'entitat asenyala que aquest atac als drets lingüístics dels catalanoparlants s'accentua a la mateixa web de la Policia espanyola on es recomana presentar la documentació en castellà en aquells territoris on hi ha dues llengües oficials. L'ONG també demanarà a la Policia espanyola que elimini les recomanacions per a canviar de llengua que apareixen a la seva pàgina web, ja que es tracta d'una il·legalitat flagrant. Per a la Plataforma per la Llengua esdevé un fet molt greu que una institució com la Policia espanyola vulneri tota la normativa vigent en matèria lingüística.

El català és un deure legal, també per a la Policia espanyola

L'article 104.1 de la Constitució espanyola obliga les forces i cossos de seguretat de l'Estat a protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats de la ciutadania. I, per altra banda, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, recorda a l'article 5.1 que els agents han d'actuar amb absolut respecte a l'ordenament jurídic i que han de realitzar la seva tasca «amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap discriminació per raó de raça, religió o opinió». I l'article 5.2 estipula que en l'exercici de la seva actuació professional han d'evitar «qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral»; han d'observar «un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb els ciutadans, als quals ha de procurar auxiliar i protegir» i han de proporcionar informació completa.

La Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, tipifica com a falta molt greu «tota actuació que supose discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social». La Plataforma per la Llengua defensa que els fets succeïts a la comissaria de Paterna suposen una discriminació lingüística i, per tant, una falta molt greu.

Denegació de l'oficialitat del català

Invalidar un document oficial per estar escrit en català és una denegació de l'oficialitat de la llengua i, en conseqüència, un atac frontal a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. El català és la llengua pròpia, oficial i tota la ciutadania té dret a conéixer-lo, usar-lo i aprendre'l amb total normalitat. L'Estatut, a més, també protegeix els catalanoparlants de la discriminació per raó de la llengua.

No només això, sinó que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) marca que l'ús del català pels ciutadans en les seues relacions, tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, d'igual manera que si s'empràs el castellà, sense que pugui derivar-se de l'exercici del dret a expressar-se en català qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció.

Per tant, la comissaria de la Policia espanyola de Paterna ha comés una il·legalitat quant a l'ús oficial del català i la Plataforma per la Llengua avisa que seguirà totes les vies legals perquè la Policia assumeixi i corregeixi aquesta irregularitat i no es torni a repetir una agressió lingüística d'aquestes característiques.

+ VIST